Natuurvriendelijke oever langs Geerplas gereed

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft gistermiddag de laatste hand gelegd aan de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs de Geerplas in de gemeente Nieuwkoop. Ruim vijftig belangstellenden, waaronder buurtbewoners en kinderen kwamen langs om de laatste rietstekken te planten. De kinderen vermaakten zich opperbest tijdens de slootsafari die werd gehouden, waarbij ze het waterleven van dichtbij konden bestuderen.

De aanleg van de natuurvriendelijke oever langs de Geerplas is een van de maatregelen uit het watergebiedsplan van Rijnland. Een goede doorstroming en inrichting van het gebied draagt bij aan de lokale biodiversiteit. Behalve de natuurvriendelijke oever heeft Rijnland een nieuw gemaal gebouwd bij Bilderdam en is er onder de Geerweg een stuw geplaatst die het water van de Geerplas gescheiden houdt van de rest van de Langeraarsche Plassen.

Het deel van de polder met de bestemming natuur -eigendom van Staatsbosbeheer- wordt ook waterhuishoudkundig ingericht als natuurgebied. Hoogheemraad Sjaak Langeslag: ”Het gebied wordt afgegraven en krijgt daarmee hetzelfde peil als de plas; er wordt een natuurlijker peil gehanteerd dat hoger mag staan in de winter en lager in de zomer. Een aantal percelen van agrariërs wordt opgehoogd en de sloot naar het gemaal wordt verbreed voor een goede waterafvoer.”

beplanten geerplas

De herinrichting voor de Geerpolder biedt voor Staatsbosbeheer de mogelijkheid om de natuurwaarden in het gebied te verbeteren en te beschermen. Er komt een beheerpad tussen het essenhouthakbos en de rietvelden dat in zuidelijke richting overgaat in een laarzenpad. Het gebied wordt daarmee na alle werkzaamheden, toegankelijk voor wandelaars.

Slootsafari