De Weg van het Water

De waterschappen bouwen aan een duurzame samenleving. Samen met gemeenten werken zij aan de afvalwaterketen. De waterschappen zien afvalwater als een bron van schoon water, energie en grondstoffen. Duurzaamheid en kostenbesparing gaan daarnaast hand in hand en bieden volop kansen voor het bedrijfsleven.

Bekijk een korte film en laat u inspireren.

Waterschappen zijn al bezig deze kansen te benutten, maar kunnen het niet alleen. Tijdens  het congres ‘De Weg van het Water’ op 20 november jl. kwamen waterschappen, gemeenten en het bedrijfsleven samen om de volgende stap te zetten naar die duurzame samenleving.  Tijdens het congres werd de Green Deal Grondstoffenfabriek ondertekend door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de andere betrokken partijen. Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie van het Energieakkoord, was als spreker aanwezig.

(Nieuwsbericht 25 november 2014)