Ebola en afvalwater

Patiënten die (mogelijk) ebola hebben, worden in Nederland opgenomen in academische ziekenhuizen. Zo ook in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) dat hiervoor speciale isolatieruimten gebruikt. Uit navraag door Rijnland is gebleken dat het afvalwater uit deze ruimten niet terecht komt in het riool. Alle vloeistoffen worden direct opgevangen en afgevoerd naar speciale verbrandingsovens.

De coördinatie van de opvang van ebola-patiënten loopt via het CIB (Centrum Infectieziektebestrijding), onderdeel van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Voor meer informatie verwijst Rijnland naar RIVM: Ebola Informatiepunt 0800 - 0480 of de website: www.rivm.nl 

(Nieuwsbericht 27 oktober 2014)