Koelvloeistof verkleurt watergang in Schiphol-Rijk

Een bedrijf op gebied van technische dienstverlening heeft bij werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een warmte-/koudeopslag per abuis koelvloeistof via de hemelwaterafvoer geloosd op het oppervlaktewater.

Dit resulteert in een zichtbare verkleurring van de watergang. Het gaat om de watergang langs de Bellsingel, gelegen op een bedrijventerrein in Schiphol-Rijk. Door de koelvloeistof ontstaat zuurstofgebrek in het water waardoor vissterfte ontstaat. De hoeveelheid geloosde vloeistof is vooralsnog onbekend. Donderdag 20 november heeft het hoogheemraadschap van Rijnland watermonsters genomen. De verwachting is dat de resultaten daarvan begin van de avond geanalyseerd zijn, waarna Rijnland de meest effectieve methode bepaalt en inzet om de kwaliteit van het water in de watergang zo snel mogelijk op orde te brengen.

(Nieuwsbericht 20 november 2014)