Nog even geen water uit Enkele Wiericke naar Stein-Noord

Het hoogheemraadschap van Rijnland voert diverse maatregelen uit om de waterkwaliteit in de Reeuwijkse Plassen te verbeteren. Het is voor de plassen beter als er geen water meer vanuit de plassen naar de polder Stein-Noord stroomt. Daarom werkt Rijnland aan het afkoppelen van deze polder.

Het is de bedoeling dat de polder voortaan zijn water krijgt uit de Enkele Wiericke. Dit water stroomt dan via polder Oukoop naar Stein-Noord. Een belanghebbende heeft hier echter een bezwaar tegen ingediend, waardoor het inlaten van water voorlopig niet doorgaat. De werkzaamheden aan de nieuwe inlaat gaan wel gewoon door.

Enkele Wiericke

De belanghebbende is bang dat het water uit de Enkele Wiericke stoffen bevat die slecht zijn voor de planten en dieren in Stein-Noord. Rijnland heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar eventuele gevolgen van watertoevoer vanuit de Enkele Wiericke. Hieruit blijkt dat de waterkwaliteit in polder Stein-Noord door de aanvoer niet verslechtert.

De staatssecretaris van Economische Zaken (bevoegd gezag voor de Flora- en Faunawet) doet begin volgend jaar uitspraak over het bezwaar dat is ingediend. Tot die tijd heeft de rechter besloten dat Rijnland nog geen water uit de Enkele Wiericke naar Stein-Noord mag laten stromen. In afwachting van de uitspraak gaat Rijnland wel verder met de werkzaamheden aan den nieuwe inlaat die nodig is voor het afkoppelen van Stein-Noord.

Waarom Stein-Noord afkoppelen

Een polder heeft, vooral in de zomer, veel water nodig. Polder Stein-Noord krijgt dit water nu uit de Reeuwijkse Plassen. Om het waterpeil van die plassen in stand te houden, moet er water bij Gouda worden ingelaten. Het probleem is dat dit water vol zit met voedingsstoffen voor algen. Algen maken water troebel, waardoor de diversiteit aan waterplanten en –dieren afneemt. 

Door de polder Stein-Noord van de Reeuwijkse Plassen af te sluiten hoeft Rijnland geen water extra meer de plassen in te laten. Zo komen er minder voedingsstoffen voor algen in de plassen en verbeteren we de algehele waterkwaliteit .

Meer informatie

Rijnland neemt tot begin 2015 verschillende maatregelen die samen zorgen voor de verbetering van de waterkwaliteit en ecologie in het Reeuwijkse plassengebied. Meer informatie hierover leest u op www.rijnland.net/reeuwijkseplassen . U kunt zich hier ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

(10 december 2014)