Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Leendert de Boerspolder

Op 10 november 2014 is de samenwerkingsovereenkomst Leendert de Boerspolder ondertekend door hoogheemraad Aad Straathof en de directeur van de STOWA Joost Buntsma. De betrokken partijen, het hoogheemraadschap van Rijnland en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), geven hiermee aan dat de Leendert de Boerspolder gebruikt wordt voor het uitvoeren van een bezwijkproef. Met deze ondertekening is een belangrijke stap genomen en kunnen de dijkbezwijkproef en diverse veentesten in uitvoering gaan.

Over de Leendert de Boerspolder 

De Leendert de Boerspolder is een eiland van zes hectare aan de rand van de Kagerplassen ten zuiden van de Haarlemmermeer. Als eigenaar van het gebied stelt Rijnland de kering van de Leendert de Boerspolder beschikbaar voor mede-overheden en kennisinstituten om meer kennis op te doen over het gedrag van veendijken. Doordat er speciaal meetapparatuur op de dijk van de Leendert de Boerspolder is geplaatst, kan er meer worden geleerd over de manier waarop veenkades zich gedragen tijdens normale en hevige weersomstandigheden (en in het uiterste geval dus van doorbreken). Daarnaast krijgen marktpartijen bij deze dijkproef de kans om hun meetapparatuur te verbeteren. Op deze manier zorgen Rijnland en de STOWA er voor dat alle andere betrokken partijen zich kunnen ontwikkelen en er in de toekomst nog beter voor droge voeten gezorgd kan worden.

Ondertekening Leendert de Boerspolder

Rijnland moet daarnaast boezemwater compenseren om te voldoen aan de gestelde norm in de Bergings Rekening Courant (BRC). Hiervoor zet Rijnland de Leendert de Boerspolder definitief onder water. Omdat het niet zo vaak gebeurt dat een waterschap bewust land onder water zet in plaats van het land droog houdt, brengt dit unieke kansen met zich mee. De bezwijkproef staat gepland september/oktober 2015.

(nieuwsbericht 11 november 2014)