Opening poldergemaal Hogeveense polder

Donderdagmiddag 27 november heeft hoogheemraad Aad Straathof het nieuwe poldergemaal van de Hogeveensepolder officieel geopend.

gemaal hogeveense polder

Het moderne poldergemaal langs de Leidsevaart in Noordwijkerhout vervangt de Hogeveense molen die deze polder honderden jaren heeft bemalen.

aad straathof spreekt

Het nieuwe poldergemaal voldoet aan alle moderne eisen en regelgeving, heeft een grotere capaciteit dan de 17e eeuwse molen en kan op afstand worden bediend. Ook staat het nieuwe gemaal waterhuishoudkundig op een betere plek in de polder, waardoor het water gemakkelijker bij het gemaal kan komen. Dit is essentieel om snel en adequaat op een veranderend waterpeil in de Hogeveensepolder te kunnen reageren, wat belangrijk is voor de bollenteelt in deze polder. Het gemaal is hiermee het belangrijkste onderdeel van de totale werkzaamheden in de Hogeveensepolder, die nodig zijn om het in 2008 vastgestelde peilbesluit uit te voeren.

bezoekers kijken naar de werking van het gemaal

Bij de opening van het gemaal was de heer Van Haaster aanwezig. Zijn familie is vanaf het begin van de ontwikkeling van de polder betrokken bij de bollenteelt. Na een indrukwekkend verhaal over de geschiedenis van de polder en de bollensector riep hij op om nu zelf actie te ondernemen om het watersysteem verder te verbeteren. Het hoogheemraadschap heeft volgens hem, met de bouw van het moderne gemaal en de verbetering van de hoofdafvoer een goede basis voor een sterk verbeterd waterbeheer neergezet.

Behalve de omwonenden en andere direct betrokkenen, waren ook aannemer VOBI en de Rijnlandse Molenstichting aanwezig bij de opening. In 2015 draagt Rijnland de Hogeveense molen over aan de Molenstichting, zodat de molen behouden blijft en ook regelmatig gebruikt wordt. Tijdens de opening bedankte hoogheemraad Straathof de aannemer voor de bouw van het mooie, architectonisch ontworpen gemaal en werd tevens molenaar Bart Cozijn bedankt voor zijn vele jaren van trouwe dienst.

(Nieuwsbericht 3 december 2014)