Rijnland organiseert informatieavond over de waterschapsverkiezingen

Op donderdag 20 november 2014 vanaf 19.00 uur houdt hoogheemraadschap van Rijnland een informatieavond over de verkiezingen voor iedereen die zich kandidaat wil stellen of wil meedoen met een partij. U bent van harte welkom.

Programma

De informatiebijeenkomst heeft een informeel karakter en is vrij toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in een bestuurdersfunctie binnen Rijnland. Tijdens deze avond informeren wij u over het werk van Rijnland, het vervullen van een bestuursfunctie van bestuurder en de verantwoordelijkheden die deze rol met zich meebrengt. Ook lichten wij de procedures die samenhangen met de verkiezingen (registratie van partijen en kandidaatstelling) toe en krijgt u gelegenheid om vragen te stellen

U bent van harte welkom  

Donderdag 20 november in het Rijnlandhuis, Archimedesweg 1 in Leiden

 Start programma: 19.30 uur; zaal open vanaf 19.00 uur 

Einde programma: 21.30 uur

U meldt zich aan voor deze avond via verkiezingen@rijnland.net