Storm heeft niet tot problemen geleid

Het stormachtige weer dat gisteravond en vannacht over ons land trok, is over het hoogtepunt heen. De harde wind heeft, in combinatie met de neerslag, niet tot problemen geleid.

Het hoogheemraadschap van Rijnland inspecteert deze ochtend de kust op eventuele schade. Die beperkt zich vooralsnog tot hier en daar weggeslagen zand en enkele kapotte afrasteringen. De regenval heeft niet tot problemen op de boezem of in de polders geleid. Ook de buien die voor vandaag zijn voorspeld, zijn geen reden tot zorg.

De storm was op tijd aangekondigd waardoor onder meer de veiligheidsregio, gemeentes, strandpaviljoenhouders en waterschappen goed voorbereid waren. Rijnland had preventief de boezem- en diverse polderwaterstanden verlaagd en sloot net na middennacht (nacht van dinsdag op woensdag) de Uitwateringsluis in Katwijk. Inmiddels is de buitensluisdeur weer geopend en het boezemgemaal in Katwijk in bedrijf gesteld.

kustinspectie na storm