Tweede informatieavond verkiezingen ook goed bezocht

Op donderdag 20 november jl. organiseerde Rijnland weer een informatieavond over de waterschapsverkiezingen. Een avond speciaal georganiseerd voor iedereen die geïnteresseerd is in een bestuurdersfunctie binnen Rijnland. Ongeveer 30 belangstellenden bezochten deze avond het Rijnlandhuis.

Na een kort welkomstwoord van dijkgraaf Gerard Doornbos lieten de bezoekers zich informeren over het werk van Rijnland, de rollen en taken van een bestuurder en het proces van kandidaatstelling. Ook maakten de aanwezigen op hoofdlijnen kennis met het Waterbeheerplan 5: wat zijn de ambities van Rijnland voor de komende jaren en voor welke uitdagingen je straks als nieuwe bestuurder van Rijnland kan komen te staan.

Kandidaatstelling en hoe gaat in zijn werk

Tijdens deze avond was er veel ruimte voor het stellen van vragen. En deze tijd werd ook goed benut. Zo vroegen een aantal aanwezigen zich af welke mogelijkheden er nog waren om zich kandidaat te stellen. Veel deelnemende partijen hebben hun lijst voor kandidaatstelling al enige tijd geleden gesloten. Dijkgraaf Gerard Doornbos lichtte daarop toe dat Rijnland geen invloed heeft op de interne procedures van de partijen bij het opstellen van een kandidatenlijst, maar dat er nog wel degelijk mogelijkheden zijn om je kandidaat te stellen: het registreren van een nieuwe groepering of met een zogenaamde blanco lijst (een lijst die geen naam heeft) aan de verkiezingen deel te nemen. Meer informatie over de kandidaatstelling is te vinden op de verkiezingspagina van onze website.

De kandidatenlijst moet op 2 februari 2015 tussen 9.00 en 17.00 uur worden ingediend. De week hier voorafgaand kan op afspraak bij Rijnland alle in te dienen stukken worden gecontroleerd of deze in orde zijn.

Ondersteuning aan groeperingen

Ook werden er vanuit het publiek vragen gesteld over de ondersteuning van groeperingen. Rijnland biedt alle deelnemende lijsten de mogelijkheid een logo met link naar hun eigen verkiezingsite te plaatsen op de verkiezingspagina van de website van Rijnland. Daarnaast zorgt Rijnland ervoor dat alle partijen kunnen beschikken over een toolkit met nuttige informatie over het waterschap. Ook de gemeenten bieden de partijen ondersteuning door onder andere het plaatsen van verkiezingsborden en (in sommige gevallen) het informeren van kiezers over de deelnemende partijen. Rijnland heeft echter geen invloed op de wijze waarop gemeenten dat doen.

Er werd nog lang nagepraat

Tijdens de informele borrel wisselden de huidige bestuurders hun ervaringen met de bezoekers uit over het bestuurderschap binnen Rijnland. En onder een aantal aanwezigen ontstond aan het einde van de avond zelfs het idee gezamenlijk een nieuwe groepering voor de verkiezingen op te richten.

Meer informatie?

Interesse in een bestuurdersfunctie binnen Rijnland? U kunt zich tot 22 december 2014 kandidaat stellen voor de waterschapsverkiezingen. Meer informatie hierover is verder op onze website te vinden.

(Nieuwsbericht 25 november 2014)