Update verontreinigde watergang Bellsingel te Schiphol-Rijk

De tijdelijke bemalingen in de watergang langs de Bellsingel in Schiphol-Rijk blijft nog enkele dagen in stand. Dat blijkt uit de inspectie van donderdagmiddag.

Hoewel een gedeelte van het verontreinigde water weer in orde is, is in enkele watergangen de gemeten zuurstofwaarden nog te laag door de verontreiniging met de koelvloeistof. Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat daar nog door met het gedoseerd doorpompen naar de Ringvaart van de Haarlemmermeer. De Ringvaart heeft een zodanig groot watervolume dat het vervuilde water verdunt wordt tot een niet meer schadelijke hoeveelheid. Boezemgemaal Halfweg is aangezet zodat een waterstroom wordt gecreëerd om de verdunning te realiseren. Om het waterpeil te handhaven wordt elders in gebied water ingepompt.

Aan de Bellsingel is op 21 november circa 2.000 liter koelvloeistof uit een warmte koude opslag gelekt en in de watergang gekomen. Dit heeft tot verontreinig van de watergangen geleid, waarbij ook vissterfte is opgetreden. Om het oppervlakte water te reinigen heeft Rijnland direct maatregelen genomen, waaronder het doorpompen van het vervuilde water naar de Ringvaart.

foto schiphol

Foto: Meetresultaten van donderdag van de zuurstofgehaltes in het water, groene bolletjes zijn voldoende, oranje en geel zijn matig en rood is onvoldoende.

(Nieuwsbericht 28 november 2014)