Nieuws 2015

Hier vindt u alle nieuwsberichten uit 2015 waarbij de oudste bovenaan staan. Wilt u de lijst met nieuwsberichten zien waarbij de nieuwste bovenaan staat, klik dan op Nieuws aan de linkerkant in de structuur.

Schoonwater in de glastuinbouw

Samenwerking voor schoon en gezond water: Rijnland en LTO Glaskracht Nederland slaan handen ineen

Op 10 maart ondertekenden het hoogheemraadschap van Rijnland en LTO Glaskracht Nederland het ‘Afsprakenkader emissies glastuinbouw’. Beide partijen vinden een goede waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden belangrijk. In het Afsprakenkader staat hoe zij dat samen willen bereiken. De focus ligt op een verdere reductie van de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in 2027.

Enige molenviergang ter wereld blijft komende 10 jaar in bedrijf

Woensdag 11 maart hebben voorzitter Bert Splinter (Stichting Molenviergang Aarlanderveen), hoogheemraad Aad Straathof (hoogheemraadschap van Rijnland), wethouder Kees van Velzen (gemeente Alphen a/d Rijn) en gedeputeerde Han Weber (provincie Zuid-Holland) het nieuwe convenant Molenviergang Aarlanderveen getekend. Hiermee is vastgesteld dat de molenviergang de polder 'De Drooggemaakte Polder aan de Westzijde te Aarlanderveen' voor de komende tien jaar blijft bemalen; In deze tijd van mechanische bemaling een unieke combinatie.