Aan het werk in de Starrenburgerpolder

In de polders rondom Voorschoten en Wassenaar en in delen van Katwijk, Leiden en Leidschendam-Voorburg werkt het hoogheemraadschap van Rijnland, in nauwe samenwerking met onder andere gemeente en direct betrokkenen, tot 2020 aan het watersysteem. Binnen Rijnland beter bekend als Watergebiedsplan Zuidgeest.

Starrenburgerpolder

Eén van de polders waar wordt gewerkt is de Starrenburgerpolder, langs de Vliet in Voorschoten. In deze polder is er regelmatig wateroverlast; natte weilanden en overlast in tuinen van omwonenden. Afgelopen najaar is Rijnland gestart met het oplossen van deze wateroverlast. Enkele werkzaamheden die al zijn uitgevoerd zijn onder andere het verbeteren van de afvoer richting het gemaal. Er zijn nieuwe buizen geplaatst, sloten zijn verbreed en op diepte gebracht en enkele kades zijn verstevigd. De woonarken hebben tijdens de uitvoering tijdelijk een andere plek gekregen. Komend jaar krijgen de werkzaamheden een vervolg. Er worden maatregelen nabij de woonwijk uitgevoerd. Vooruitlopend is het waterpeil in de wijk Starrenburg tijdelijk aangepast.   

Archeologische aandacht 

Tijdens de graafwerkzaamheden is er extra aandacht voor archeologische vondsten. Het Romeinse kanaal van Corbulo liep vroeger door dit gebied.  Mochten hier vondsten worden gedaan dan zal de communicatie en het onderzoek in samenwerking gaan met de gemeente Voorschoten.   

Voor meer informatie over de Starrenburgerpolder of Watergebiedsplan Zuidgeest kunt u contact opnemen met projectleider Raymond Hazebroek.