Aanleg Nieuwe Driemanspolder op koers na Koninklijk besluit

Groen licht voor Nieuwe Driemanspolder

Groen licht voor Nieuwe Driemanspolder

Op 16 september is het Koninklijk Besluit Onteigeningsplan Nieuwe Driemanspolder gepubliceerd in de Staatscourant. De Kroon ziet geen aanleiding om het verzoek tot aanwijzing ter onteigening geheel of gedeeltelijk af te wijzen. Concreet betekent dit dat Rijnland overgaat tot onteigening van de benodigde gronden zodat de werkzaamheden in de Nieuwe Driemanspolder in 2016 kunnen starten.

Op 16 september is het Koninklijk Besluit Onteigeningsplan Nieuwe Driemanspolder gepubliceerd in de Staatscourant. Dit Koninklijk Besluit wijst onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van de bestemmingsplannen Nieuwe Driemanspolder 2009 en Landelijk Gebied van de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Uit dit besluit blijkt dat het hoogheemraadschap van Rijnland voldoende onderbouwd heeft gereageerd op alle zienswijzen die zijn aangedragen door belanghebbenden. De Kroon ziet geen aanleiding om het verzoek tot aanwijzing ter onteigening geheel of gedeeltelijk af te wijzen. Concreet betekent dit dat Rijnland overgaat tot onteigening van de benodigde gronden zodat de werkzaamheden in de Nieuwe Driemanspolder in 2016 kunnen starten. 

Rijnland verantwoordelijk voor herontwikkeling Nieuwe Driemanspolder

De Nieuwe Driemanspolder is nu een agrarisch gebied tussen Zoetermeer, Leidschenveen en Leidschendam. Het hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Den Haag en de provincie Zuid-Holland werken met een aannemer aan de herinrichting van deze polder. In 2016 gaat de eerste schop de grond in. Vanaf 2020 kunnen mensen hier rustig wandelen, fietsen, paardrijden of varen in een afwisselend landschap van water en groen. 

Voor de tijdige realisatie van de bestemmingsplannen en de herontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder, is het van belang dat Rijnland tijdig kan beschikken over de benodigde onroerende zaken. Het gaat om de bestemmingsplannen “Nieuwe Driemanspolder” (17 februari 2014 vastgesteld), “Landelijk Gebied” (7 februari 2012 vastgesteld) en “Nieuwe Driemanspolder 2009” (2 juni 2009 vastgesteld).

Voor meer informatie over het project: www.n3mp.nl