Aanleg piekberging Haarlemmermeer weer een stap dichterbij

Na groen licht voor de aanleg van de piekberging in de Nieuwe Driemanspolder (tussen Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg), is ook de komst van de piekberging in de Haarlemmermeerpolder een stap dichterbij.

Tegen het bestemmingsplan, dat de gemeenteraad van Haarlemmermeer voor de berging heeft vastgesteld, zijn geen beroepen bij de Raad van State ingediend. Dit betekent dat het plan onherroepelijk is. Het projectplan, nodig voor de aanleg van dit nieuwe waterstaatswerk, en de legger, waarin de dimensies van de werken zijn vastgelegd, zijn ook al definitief.   

Helft van gronden in bezit

Op dit moment is de grondverwerving en de verdere voorbereiding van de aanleg van het project in volle gang. Inmiddels is meer dan 50% van de benodigde 67 hectare grond al eigendom van Rijnland. De aanleg van het project is voorzien in de periode vanaf 2018 en duurt twee tot drie jaar.   

Nut en noodzaak 

De piekberging in de Haarlemmermeerpolder is een omdijkt stuk land, waarbinnen landbouw kan worden uitgeoefend. Bij ernstige wateroverlast kan Rijnland besluiten 1 miljoen m3 water uit het boezemstelsel enkele weken te bergen in de piekberging. Na de periode van wateroverlast kan de berging weer drooggezet worden. Zo werkt Rijnland aan duurzame waterveiligheid.