Aanslagen waterschapsbelasting huurders dit weekend op de mat

Dit weekend verstuurt de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) ruim 135.000 aanslagen waterschapsbelasting voor huurders binnen het werkgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Uitzondering hierop zijn de inwoners van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. De inwoners van deze gemeenten ontvangen de aanslag waterschapsbelasting (zowel huurders als eigenaren) gecombineerd met de aanslag gemeentelijke belastingen rond het laatste weekend van februari. Woningeigenaren die niet in bovengenoemde gemeenten wonen, ontvangen rond het laatste weekend van maart hun aanslag waterschapsbelasting.   

De waterschapsbelasting die opgelegd wordt, is opgedeeld in twee categorieën: zuiveringsheffing en watersysteemheffing.   

Voor meer informatie zie: