Akkoord op ontwerp waterbeheerplan 5

Plannen en ambities voor de periode 2016-2021

Plannen en ambities voor de periode 2016-2021

Het ontwerp waterbeheerplan 5 (WBP5) is vandaag vastgesteld door het algemeen bestuur. In het waterbeheerplan staan onze plannen en ambities voor de periode 2016-2021. Vanaf 11 november tot en met 23 december ligt dit concept ter inzage.

Voor meer informatie over het afgelopen planproces en de huidige stand van zaken kunt u kijken op www.rijnland.net/wbp5.  

Bijeenkomst Waardevol Water

In het kader van de afronding van het WBP5 en de opgaven die wij samen met onze partners in de komende planperiode op willen pakken,  is op woensdagavond 18 november een bijeenkomst gepland in de Stadsgehoorzaal te Leiden. Gedurende deze avond is het mogelijk om in gesprek te gaan met de leden van ons dagelijks bestuur. Verder is het mogelijk een zienswijze op het concept WBP5 in te dienen. Wilt u graag bij deze avond aanwezig zijn? Meldt u zich dan aan via www.rijnland.net/aanmelden.