Beheer Veense Sluis overgedragen aan gemeente

Overdrachtsovereenkomst van de Veense Sluis in Roelofarendsveen

Overdrachtsovereenkomst van de Veense Sluis in Roelofarendsveen

Op 3 juli jl. ondertekenden Hans Pluckel, hoogheemraad van Rijnland en wethouder Harry van Schooten van gemeente Kaag en Braassem, onder toeziend oog van Alex van der Poel, voorzitter Stichting ‘Behoud en Beheer Veense Sluis’, de overdrachtsovereenkomst van de Veense Sluis in Roelofarendsveen. Hiermee komt de sluis in eigendom van de gemeente en zal zij samen met de Stichting zorgdragen voor het onderhoud en de veiligheid van de sluis. De stichting is verantwoordelijk voor de bediening; het schutten van de boten.

De sluis is een waterkering, maar tevens een vaarverbinding. Deze laatste functie past niet meer binnen de kerntaken van Rijnland; veiligheid, droge voeten en voldoende en schoon water. Waterschappen beperken zich steeds meer tot hun kerntaken en stoten daarom al het bedrijfsmaterieel en kunstwerken af die deze taken niet ondersteunen. Aangezien de Veense Sluis, opgericht in 1894, een culturele en maatschappelijke functie voor de bewoners van Roelofarendsveen heeft, wil de gemeente Kaag en Braassem de vaarverbinding in stand houden. Beide partijen zijn ook nog in gesprek over de overdracht van de brug in Rijnsaterwoude, welke onder gelijknamige condities valt.

Hans Pluckel, hoogheemraad van Rijnland en wethouder Harry van Schooten van gemeente Kaag en Braassem, Alex van der Poel, voorzitter Stichting ‘Behoud en Beheer Veense Sluis’

Renovatie sluisdeuren

De sluisdeuren van de Veense Sluis zijn aan vervanging toe, maar konden niet in combinatie met de werkzaamheden aan de kades van afgelopen jaar worden gerealiseerd. Het hoogheemraadschap van Rijnland zal deze renovatie na het vaarseizoen nog uitvoeren, om de pleziervaart niet te hinderen.