Beheerovereenkomst Nieuwe Driemanspolder officieel ondertekend

Agrarisch gebied wordt recreatiegebied

Agrarisch gebied wordt recreatiegebied

Maandag 26 oktober hebben de bestuurders van de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en het hoogheemraadschap van Rijnland in Den Haag een overeenkomst met betrekking tot het beheer en onderhoud getekend voor het natuur-, recreatie- en waterbergingsgebied Nieuwe Driemanspolder.

De Nieuwe Driemanspolder is nu een agrarisch gebied tussen Zoetermeer, Leidschenveen en Leidschendam. Het hoogheemraadschap van Rijnland, werkt samen met de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Den Haag en de provincie Zuid-Holland aan de herinrichting van deze polder. Eind 2016 gaat de eerste schop de grond in. Vanaf 2020 kunnen mensen hier rustig wandelen, fietsen, paardrijden of varen in een afwisselend landschap van water en groen.  

De Beheerovereenkomst bevat afspraken over het beheer en onderhoud van de Nieuwe Driemanspolder als natuur-, recreatie- en waterbergingsgebied na realisatie. De gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer worden na oplevering van het gebied verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de droge gedeelten van het projectgebied binnen hun gemeentegrenzen. Het hoogheemraadschap van Rijnland verzorgt het beheer en onderhoud van de natte delen (het water) van de Nieuwe Driemanspolder. De provincie Zuid-Holland draagt eenmalig 3 miljoen euro bij aan beheer en onderhoud door de gemeenten.  

Beheerplan  

Eerder is al een Beheerplan opgesteld dat onderdeel uitmaakt van deze Beheerovereenkomst. De Wijzigingsovereenkomst van 12 december 2013 verplicht de partijen om zowel een Beheerplan als een Beheerovereenkomst op te stellen.

ondertekening driemanspolde

(v.l.n.r.) Wethouder Robin Paalvast (Zoetermeer), hoogheemraad Sjaak Langeslag (hoogheemraadschap van Rijnland) en wethouder Nadine Stemerdink (Leidschendam-Voorburg) ondertekenen de Beheerovereenkomst.