Bijeenkomst Waardevol Water een succes

In gesprek met de bestuurders van Rijnland

In gesprek met de bestuurders van Rijnland

Op woensdagavond 18 november vond de bijeenkomst Waardevol Water plaats dat in het teken stond van het Waterbeheerplan 5 (WBP5). In het plan staan onze plannen en ambities voor de periode 2016 -2021 en ligt momenteel ter inzage. Een mooi moment om samen met de omgeving van Rijnland vooruit te kijken naar de toekomst!

Discussie tafel

Samen werken aan waardevol water

Tijdens de avond kregen de aanwezigen de gelegenheid om in gesprek te gaan met de bestuurders van Rijnland. Door interessante onderwerpen zoals zuiveringsbeheer, dienstverlening en deregulering ontstonden er inspirerende gesprekken. Dijkgraaf Gerard Doornbos: “het is goed om te zien dat er inhoudelijke gesprekken ontstaan, waarbij het belang van een goede samenwerking naar voren komt”. Er wordt momenteel hard gewerkt aan een sfeerverslag. Deze is binnenkort beschikbaar via www.rijnland.net/wbp5.

 U bent hoogheemraad

Inspraak

Tijdens deze avond was het ook mogelijk om een formele inspraakreactie op het WBP5 in te dienen. De inspraakperiode voor het WBP5 loopt van 11 november t/m 23 december. Gedurende deze periode kan een zienswijze worden ingediend. Meer informatie over de inspraakmogelijkheden vindt u op www.rijnland.net/wbp5.

Pluckel en Bannink

Bekijk alle foto's van deze avond op onze Flickrpagina.