Canon van Rijnland

1000 jaar waterstaatsgeschiedenis in 30 vensters verkrijgbaar in boekhandel

1000 jaar waterstaatsgeschiedenis in 30 vensters verkrijgbaar in boekhandel

De Canon van Rijnland, in 2010 gepubliceerd op internet, is nu ook in de boekhandel te vinden. In het boek met prachtige illustraties in kleur staan dertig momentopnamen van duizend jaar waterstaatsgeschiedenis in het gebied van Rijnland, een gebied dat grotendeels onder de zeespiegel ligt. De vensters laten zien hoe een toen grotendeels onbewoond gebied in cultuur is gebracht en hoe het waterbeheer zich daar heeft ontwikkeld.

Persfoto Canon van Rijnland

In duizend jaar is het gebied aan beide zijden van de Oude Rijn voortdurend veranderd. Veenmoerassen maakten plaats voor cultuurland. Toen de bodem als gevolg van de veenontginning sterk daalde, moesten polders gevormd worden om het land droog te houden. Terwijl men veel moeite deed om land tegen overstroming te beschermen, veranderde door turfwinning veel land in water. Veranderingen in het landschap en in politieke verhoudingen hadden gevolgen voor het waterbeheer, dat mee veranderde in de loop van de geschiedenis.

De Canon van Rijnland (ISBN 978-90-5997-197-4) is te koop bij de boekhandel.