Combi-aanslag waterschap en gemeente dit weekend op de mat

Zaterdag 28 februari 2015 worden de gecombineerde aanslagen voor de waterschapsbelasting en de gemeentelijke belastingen bezorgd in de plaatsen Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. De inwoners en bedrijven krijgen deze aanslag van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

De BSGR verzorgt namens genoemde gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland het heffen en invorderen van de belastingen. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten. Een klein aantal inwoners van deze gemeenten krijgt de aanslag later. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met het nog niet bekend zijn van de WOZ-waarde.

Dag en nacht zaken regelen

Op de achterkant van het aanslagbiljet staat informatie over het betalen van de aanslag en de mogelijkheid tot bezwaar maken. In de Digitale balie van BSGR kunnen dag en nacht zaken geregeld worden, zoals de eigen aanslag bekijken, wijzigingen doorgeven, automatische incasso aanvragen, bezwaar maken, kwijtschelding aanvragen of een taxatieverslag downloaden.

Meer informatie

Meer informatie over de gecombineerde aanslag staat op de website van de BSGR. De waterschapsbelasting die opgelegd wordt, is opgedeeld in twee categorieën: zuiveringsheffing en watersysteemheffing.

Voor meer informatie zie:

(26 februari 2015)