Conferentie "Samen werken aan schoon en gezond water"

Het hoogheemraadschap van Rijnland hield op donderdag 29 januari 2015 een conferentie over de maatregelen die Rijnland wil nemen (2016-2021) om het oppervlaktewater schoner en gezonder te maken. Ruim 100 belangstellenden vanuit gemeenten, overheden, belangengroeperingen en particulieren dachten tijdens de conferentie met Rijnland mee over de voorgestelde maatregelen.

Rijnland stelt voor maatregelen te nemen om de waterkwaliteit te verbeteren in de Langeraarse plassen (Nieuwkoop), De Nieuwe Meer (Amsterdam), Amstelveense Poel (Amstelveen), Westeinderplassen (Aalsmeer), Bovenlanden (zone langs de Ringvaart tussen de Westeinderplassen en De Nieuwe Meer) en het Natura2000-gebied de Wilck (Zoeterwoude).   

Plannen inzien 

De doelen van Rijnland voor het bereiken van een goede waterkwaliteit en maatregelen die daarvoor onder meer in bovengenoemde zes wateren nodig zijn, staan beschreven in informatiebladen die in de Nota Schoon Water 2 zijn samengevat. De nota betreft de periode 2016-2021. Tot 17 februari 2015 is de nota in te zien tijdens kantooruren op het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1, 2333 CM in Leiden of digitaal via officielebekendmakingen.nl.   

Schoon en gezond oppervlaktewater 

Rijnland is verantwoordelijk voor schoon en gezond water in plassen, meren, grachten en sloten die in het werkgebied liggen. Dit betekent dat er niet te veel voedings- en vervuilende stoffen in mogen voorkomen en dat planten en dieren met elkaar in balans zijn. Schoon en gezond water is essentieel voor een prettige woonomgeving, voor recreatie, zoals zwemmen, sportvissen of watersport en voor het behoud van de natuur. Schoon en gezond water is echter niet vanzelfsprekend: zo is er lokaal overmatige algenbloei, sterke kroosvorming, zijn er te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het water of kunnen vissen hun paaigebieden niet bereiken.

Conferentie

Conferentie