Conferentie 'Samen werken aan schoon en gezond water'

Op donderdag 29 januari 2015 vindt de conferentie ‘Samen werken aan schoon en gezond water’ plaats. Hierin vertellen we hoe we de komende planperiode (2016-2021) opnieuw een stap willen zetten in het bereiken van schoon en gezond water, we lichten de terinzagelegging en vaststellingprocedure van de plannen toe (Nota Schoon Water 2) en wisselen graag van gedachten met u.

Samen met de aanwezigen vanuit de  waterschappen, rijk en provincie, gemeenten, belangengroepen, burgers en  het bedrijfsleven kunt u aan workshops deelnemen. Meer informatie  leest u in de download rechts op deze pagina. Aanmelden voor de  conferentie kan tot donderdag 22 januari, 12.00 uur via www.rijnland.net/. Meld u snel aan, Vol = Vol!

 

Nieuwkoopse plassen