Dijkbezwijkproef Leendert de Boerspolder: wachten op het uur U

.

Buurtbewoners en dijkspecialisten van waterschappen namen op donderdag 8 oktober per boot een kijkje bij de Leendert de Boerspolder. Het hoogheemraadschap van Rijnland laat in samenwerking met STOWA, de onderzoekstichting van de waterschappen, deze maand een dijk van de polder gecontroleerd bezwijken. Door deze dijk daadwerkelijk te laten bezwijken, wordt de theorie over de sterkte van veenkades aan de praktijk getoetst. Komende week vindt het hoogtepunt van het onderzoek plaats: het gecontroleerd laten bezwijken van een deel van de dijk.

Wil je het bezwijken van de dijk live volgen? Bekijk dan de Livestream!

De zes hectare grote polder bij Schiphol, die geheel omringd is door het water van de ringvaart van de Haarlemmermeer, is inmiddels alweer voor een groot deel teruggegeven aan het water, zo konden de deelnemers aan de boottocht met eigen ogen zien. Maar de proefdijk en een klein stukje land erachter zijn nog droog. Deze wordt stukje bij beetje verzwakt door hem te verzadigen met water en achter de dijk wordt de bodem ontgraven. Allerlei meetapparatuur houdt nauwkeurig de staat van de proefdijk bij.Veilige kant
Waterschappen willen graag meer weten over de werkelijke sterkte van dijken met veen erin, of die op veen staan. Met die kennis kunnen ze veel beter beoordelen of ze voldoen aan gestelde veiligheidsnormen. Vandaar dat veel waterschappen erg enthousiast zijn over de proef. Nu worden dit soort dijken vaak afgekeurd, omdat er bij het berekenen van de sterkte uitgegaan wordt van conservatieve aannames. In gewoon Nederlands: de waterschappen gaan aan de veilige kant zitten. “Als we beter weten hoe sterk dit type dijken werkelijk zijn, kunnen we de toetsmodellen verbeteren. De verwachting is dat er dan meer van dit soort keringen sterk genoeg zijn. Dat scheelt kosten voor verbetering," aldus Ludolph Wentholt die namens de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer betrokken is bij dit project.

Oorlog
Het is overigens niet de eerste keer dat de polder helemaal vol water staat, zegt oud-buurtbewoner Sjef van Schie, wiens ouders vlakbij de polder lang een café uitbaatten. Hij schaatste in de strenge winter van 1944 op de ondergelopen polder. Van Schie: "Er was destijds geen geld meer voor brandstof om de polder te bemalen. Na de oorlog was de polder enige tijd in gebruik als tuinderij en werd hij beweid door vee van een boer uit de omgeving. Die moest zijn koeien met een speciale pont overzetten." Over een week zal de polder wederom geheel onder water staan. Maar nu voorgoed.

Kijk voor meer informatie op de projectpagina van de Leendert de Boerspolder.