Dode vissen in Ravensberg bij Reeuwijk

In het water van een van de plassen van Reeuwijk (Ravensberg) is sinds deze week vissterfte geconstateerd. Vanuit onze rol als waterkwaliteitsbeheerder is het hoogheemraadschap van Rijnland bezig te achterhalen wat de mogelijke oorzaak hiervan kan zijn.

Zo zijn er door Rijnland op verschillende plaatsen watermonsters genomen, maar de eerste resultaten geven nog geen uitsluitsel over de oorzaak zodat een nader onderzoek noodzakelijk is.

Rijnland probeert de gemeente zoveel mogelijk te assisteren bij haar taak tot het opruimen van de reeds gestorven en aangespoelde vissen.

Meldingen over dode vis kunnen worden gedaan bij de gemeente.

(27 februari 2015)