E-coli-bacterie in zwemwater Alphen en Hoofddorp aangepakt

Verbeteren van de waterkwaliteit bij speelvijvers

Verbeteren van de waterkwaliteit bij speelvijvers

Afgelopen weken hebben het hoogheemraadschap van Rijnland en betreffende gemeenten maatregelen genomen om de waterkwaliteit in de speel- en zwemvijvers in Alphen aan den Rijn en Hoofddorp te verbeteren. Schoner inlaatwater en een betere circulatie van het vijverwater moeten zorgen dat de E-coli-bacterie zich daar niet meer thuis voelt.

Afgelopen vrijdag zijn de werkzaamheden afgerond, die de waterkwaliteit moeten verbeteren in de speelvijver in het Europapark in Alphen aan den Rijn. Die in de kleine zwem- en speelvijver in recreatiegebied Toolenburgerplas in Hoofddorp zijn naar verwachting eind deze week gereed. In de beide vijvers kwam de E-coli-bacterie de laatste jaren steeds vaker in hogere concentraties voor. De bacterie kan zorgen voor bijvoorbeeld diarree en buikpijn en is daarom niet wenselijk in zwem- en speelwater.

 Speelvijver Europapark Alphen aan den Rijn

 Foto: de aangepakte speelvijver in het Europapark in Alphen aan den Rijn

Buizen, dammen en borden

Om de waterkwaliteit te verbeteren, zijn in beide vijvers de watertoevoerbuizen aangepast. In Alphen zijn een nieuwe in- en uitlaat aangelegd waardoor een betere doorstroming van het vijverwater ontstaat en het inlaatwater van betere kwaliteit is. In Hoofddorp is de toevoerbuis verlengd zodat schoner water vanuit de grote plas in de kleine zwemvijver kan worden gepompt. Nieuw aangebrachte dammetjes moeten in beide zwemvijvers het schonere inlaatwater beter laten circuleren, wat de verversingsgraad van het vijverwater vergroot. Daarnaast zijn nieuwe borden geplaatst die het publiek verzoeken watervogels niet te voeren. Zij laten, met name ganzen, veel uitwerpselen na en het voeren van deze dieren draagt hier aan bij. Ook wordt het publiek via borden gewezen op het hondenuitlaatverbod dat voor beide zwemvijvers geldt.

Monitoring van de waterkwaliteit

Rijnland en de gemeenten verwachten dat de waterkwaliteit zich in beide waterspeelplaatsen binnen afzienbare tijd verbetert. Zolang het officiële zwemseizoen duurt (1 mei – 1 oktober) controleert Rijnland het water minimaal eens in de twee weken op ziekteverwekkende bacteriën, zoals de E-coli-bacterie, en blauwalgen. De provincie bepaalt op basis van het advies van Rijnland of de zwemwaterkwaliteit aan de gestelde eisen voldoet en geeft een positief of negatief zwemadvies. Indien de genomen maatregelen niet effectief genoeg blijken, gaat Rijnland opnieuw met betreffende gemeenten om tafel om vervolgstappen te nemen ter verbetering van de waterkwaliteit.

Meer informatie over zwemwater en veilig zwemmen: www.rijnland.net/zwemwater en www.zwemwater.nl