Eerste vissen trekken Rijnland binnen

Glasaalen en driedoorn trekken ons gebied in

Glasaalen en driedoorn trekken ons gebied in

De eerste glasaaltjes en driedoorns zijn half maart de grens van Rijnland gepasseerd. Zij vormen de kopgroep van een enorm peloton soortgenoten dat de oversteek door de Atlantische Oceaan heeft gemaakt om hier, in het zoete water, volwassen te worden. Een van de toegangswegen is het Noordzeekanaal, waarna ze via onder meer de boezemgemalen Halfweg en Spaarndam en het poldergemaal Houtrak Rijnland binnentrekken.

Achttien passages langs Noordzeekanaal

De drie vispassages aan onze noordgrens zijn onderdeel van de in totaal achttien langs het Noordzeekanaal. En die zijn er in het kader van het project Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal. De vispassages moeten ervoor zorgen dat -in het bijzonder- glasaaltjes en driedoornige stekelbaarzen de Nederlandse kust niet langer als een onneembare barrière zien om tussen zout en zoet water te migreren.

Monitoring

Om te onderzoeken of en hoe die vispassages werken, wordt er druk gemonitord. Minstens één keer per week gaan tientallen vrijwilligers, gewapend met kruisnetten in de vroege avond op pad om op die locaties te vissen en te tellen. Die monitoring duurt van begin maart tot eind juni. Zijkanaal C, bij de Zuidspaarndammer, had op 9 maart de primeur met de vangst van de eerste migranten.

Brede samenwerking

Een goede visstand is van belang en dat wordt door velen ingezien. Dat blijkt uit de brede samenwerking in dit project, het wordt gedragen door Sportvisserij MidWest Nederland, een aantal waterschappen waaronder Rijnland, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland, de Visstandbeheercommissie, gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam.

Meer informatie

Op www.rijnland.net/vis staat meer informatie over vismigratie, monitoring en de werking van de vispassages of bekijk het filmpje hieronder.