Excursie naar Leendert de Boerspolder

Het onder water zetten van het eiland

Het onder water zetten van het eiland

Afgelopen zaterdag 6 juni was er een excursie voor omwonenden naar de Leendert de Boerspolder. Door dit eiland onder water te zetten krijgt de berging rekening courant (BRC) voor de boezem een positief saldo en kunnen projecten waarin geen andere oplossing is dan een stuk water te dempen, doorgaan.

Varen in de boot

Eigenaren van gronden om het eiland heen en drie dorpsraden, te weten Kaag en Buitenkaag, Nieuw Wetering en Oud Ade waren uitgenodigd. Aan wal werd eerst uitgelegd waarom Rijnland dit project uitvoert, hoe de uitvoering verloopt en dat er in september/oktober een dijkbezwijkproef wordt gehouden. Tijdens de bijeenkomst werd een film vertoond die samen met STOWA voor dit project gemaakt is.

Daarna is de groep naar het eiland gevaren, waar ze het natuurgebied in wording konden bekijken. De belangstelling vanuit de directe omgeving is groot. Vooral de waarom vraag bleek belangrijk te zijn.

 

 

 

 

Het openen van de schuif

Voorspoedig uitvoering

De uitvoering van de inrichting van de Leendert de Boerspolder loopt zeer voorspoedig. Door het droge weer is het grondwerk reeds afgerond en zijn de natuurvriendelijke oevers aangelegd. De directie was donderdag 4 juni op werkbezoek. Secretaris/Algemeen directeur Aart Haitjema kreeg de eer om de nieuwe inlaat open te zetten. Door deze handeling is gestart met het onder water zetten van het eiland. De inlaat vormt straks een open verbinding tussen de boezem en het natuurgebied.

Er is ook gestart met het planten van riet. Verder moet de natuur zelf het werk doen. Ter voorbereiding op de dijkbezwijkproef is een tijdelijke dijk aangelegd rondom het stukje polder waar de proef straks plaats vindt.

Riet

Voor meer informatie over de Leendert de Boerspolder kijkt u op www.rijnland.net/ldbp