Forse investeringen in veilig en schoon Rijnland

Begroting 2016 in beeld

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft ingestemd met de begroting voor 2016 en de meerjarenbegroting. Dat betekent in totaal €480 miljoen aan investeringen in waterveiligheid, voldoende en schoon water in de periode 2016 t/m 2019. De waterschapsheffing stijgt volgend jaar gemiddeld 4,8 procent. Het bestuur heeft toegezegd vanaf 2018 deze stijging terug te brengen naar maximaal 2 procent, het verwachte inflatieniveau.

Rijnland is een waterschap aan zee met een werkgebied dat grotendeels onder de zeespiegel ligt. Naast de waterveiligheid is ook de waterkwaliteit een cruciale opgave. Dijkgraaf Gerard Doornbos: ”Er moet nog veel gebeuren om de klimaateffecten op te vangen. We gaan door met forse investeringen om ons gebied goed op orde te hebben. Om dit mogelijk te maken, zijn nog extra inkomsten nodig. Dat doen we nu met een beperkte stijging van de tarieven”. Vanaf 2018 brengt Rijnland de tariefstijging terug naar maximaal 2 procent.

Tarieven

De mate waarin het tarief in 2016 stijgt, verschilt van geval tot geval. De verhoging ligt tussen de €5,- en €17,-. Bijvoorbeeld: meerpersoonshuishoudens met een eigen woning en een WOZ-waarde van €239.000,- zien de lasten stijgen met € 17,-. Een eenpersoonshuishouden met huurwoning betaalt volgend jaar € 5,- meer. Zie voor meer informatie: www.rijnland.net/uw-loket/waterschapsbelastingen

Waterbeheer 2016-2021

Investeren in veiligheid en voldoende en gezond water is hard nodig, maar moet ook maatschappelijk verantwoord zijn. Het beleid met richtlijnen voor deze investeringen is daarom vastgelegd in een waterbeheerplan (WBP5) voor de periode 2016-2021. Het conceptplan is nu goedgekeurd door het algemeen bestuur en ligt ter inzage op het hoofdkantoor van 11 november tot en met 23 december. De digitale versie kunt u zien op de website van Rijnland. Hier kunnen belangstellenden zich ook aanmelden voor de informatieavond op 18 november. Zie verder: www.rijnland.net/wbp5