Gezocht: vrijwilligers voor glasaalmonitoring bij Boezemgemaal Katwijk

Het monitoren van de intrek van glasaal levert belangrijke informatie op voor de visserij en de waterbeheerders. De gegevens worden o.a. gebruikt bij de nationale advisering wat betreft de aalvisserij en het nemen van de juiste maatregelen om de toestand van het watersysteem te verbeteren.

Op 11 plaatsen, verspreid langs de Nederlandse kust, wordt jaarlijks de intrek van glasaal bemonsterd. Op alle locaties wordt de bemonstering uitgevoerd door vissers, sluispersoneel of door vrijwilligers. Deze bemonsteringen worden gecoördineerd en gefaciliteerd door IMARES.   

Wie zoeken we? 

IMARES zoekt vrijwilligers voor de locatie Katwijk. Ben jij bereid om van maart t/m eind mei minimaal vier keer ’s avonds met een kruisnet de glasaal te bemonsteren voor het gemaal? Je noteert de hoeveelheid gevangen glasaaltjes en geeft deze waarnemingen door aan IMARES. Onkosten kunnen worden vergoed.   

Interesse? 

Neem dan contact op met IMARES via Anneke Rippen. Telefonisch: 0317-487133 of per e-mail: anneke.rippen@wur.nl