Gezocht: Vrijwilligers voor trekvismonitoring samenwerkingsproject ecologische verbindingszone Noordzeekanaal

Ook in 2015 wordt er namens de Werkgroep Monitoring Noordzeekanaal weer trekvissen gemonitord op een 16 à 18 aantal locaties langs het Noordzeekanaal e.o. Rijnland participeert in dit samenwerkingsproject. Zo zijn vrijwilligers actief bij Halfweg, Houtrak en Spaarndam.

De bedoeling is om 1x per week, en als het kan 2x per week, op een vaste locatie met kruisnet vissen te monteren, waarbij de focus ligt op de trekvissen glasaal en driedoornige stekelbaarzen. De bemonstering vindt plaats vanaf een half uur na zonsondergang; 5x kruisnet ophalen na telkens 5 minuten te hebben gewacht. Als alle ontheffingen/vergunningen binnen zijn wordt gestart op maandag 2 maart. Het project loopt door t/m donderdag 29 juni.

We zijn specifiek nog op zoek naar waarnemers die bij Zijkanaal C, Spaarndammerpolder of Aagtendijk (Zijkanaal A, Beverwijk) willen meedoen. Daarnaast is teamversterking noodzakelijk bij de Oranjesluizen (Amsterdam-Noord), Nauerna (gemaal Zijkanaal D en Schermersluis), De Ruiter (Vinkenveen)  en Overtoom (Zijkanaal E). De ervaring geeft geleerd dat het leuk en leerzaam is. De benodigde materialen om de bemonstering te kunnen uitvoeren worden geregeld. Waarnemers  ontvangen een vergoeding van de gereden kilometers.

Interesse? 

Neem dan contact op met RAVON via Edo Goverse, coördinator vrijwilligers namens de Werkgroep Monitoring Noordzeekanaal. Telefonisch: 020 - 525 7331 of per e-mail: e.goverse@uva.nl