Grondeigenaren Oukoop baggeren zelf 150 km poldersloot

Afronding bijzonder project

Afronding bijzonder project

De afgelopen jaren werkte het hoogheemraadschap van Rijnland op een bijzondere manier samen met grondeigenaren en bewoners in polder Oukoop (ten oosten van Reeuwijkse Plassen). Drie grote grondeigenaren, te weten De Goeij, Staatsbosbeheer en de gemeente, hebben samen namens alle grondeigenaren in Oukoop, zelf de poldersloten laten baggeren. De financiën handelden zij onderling af. Het is bijzonder dat eigenaren dit op zo’n grote schaal gezamenlijk regelen.

De hoofdwatergangen in het gebied zijn gebaggerd door Rijnland. Het baggeren draagt bij aan de doelstellingen van het programma ‘Schoon en mooi’ van Rijnland in het Natura 2000-gebied Stein en Weide. Met de baggerwerkzaamheden ‘verdienden’ de eigenaren daarom 30 procent KRW-synergiesubsidie van de provincie Zuid-Holland. De eigen kosten bedroegen nog 70 procent. De afhandeling van deze eenmalige, bijzondere subsidie loopt via de drie grote eigenaren en hoofdaanvrager Rijnland.

Wat vooraf ging

Niet alle eigenaren in Oukoop waren zich bewust van hun eigen verplichting de poldersloten grenzend aan hun perceel te baggeren. Daarom hebben Rijnland en Staatsbosbeheer een aantal informatieavonden georganiseerd en heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk keukentafelgesprekken gevoerd met eigenaren. Dit leidde tot de bijzondere samenwerking tussen grondeigenaren. In totaal is circa 150 km sloot gebaggerd, dit is goed voor 100.000 kuub bagger. De baggerwerkzaamheden zijn inmiddels grotendeels afgerond. Het laatste deel volgt later dit jaar.

Resultaat in kwantiteit en kwaliteit

Doordat in de hele polder de sloten zijn uitgebaggerd, wordt voorkomen dat de gebaggerde sloten weer vollopen met bagger uit andere sloten. Daardoor neemt de kwaliteit van het water toe, is er ruimte voor water en dat is positief voor de natuur en het omliggend leefgebied. Planten en dieren voelen zich thuis in sloten met een natuurlijke waterkwaliteit.


Foto: Hoogheemraad Martine Leewis en wethouder Oskam peilden afgelopen zaterdag 6 juni de gebaggerde sloten in Oukoop op diepte, en constateerden een prachtig resultaat (foto: Ivanka de Goeij)

PB 150608 Grondeigenaren Oukoop baggeren zelf 150 km poldersloot