Grote interesse in lespakket Delta in de Klas

Holland , natuur in de delta

Holland , natuur in de delta

Al 4500 leerkrachten hebben het net verschenen lespakket Delta in de klas aangevraagd. Het lespakket is speciaal ontwikkeld naar aanleiding van de film ‘Holland, natuur in de delta’, de familiefilm vanaf 24 september gaat draaien in meer dan 150 bioscopen. Het hoogheemraadschap van Rijnland liet aansluitend op de dijkbezwijkproef in de Leendert de Boerspolder aanvullend lesmateriaal maken.

Extra lessen dijkproef Leendert de Boerspolder

Van droge polder naar natte natuur

In de Leendert de Boerspolder laten onderzoekers een kade gecontroleerd bezwijken om theorieën over de sterkte van veenkades te kunnen toetsen. De wisselwerking tussen mens en natuur is een belangrijke verhaallijn in zowel de film als de lessen voor het onderwijs. De film laat zien hoe de mens probeert om de creatieve kracht van de natuur te benutten en het natuurlijk evenwicht te herstellen. Tegenwoordig beschouwen we de natuur niet langer als onze vijand en zoeken we naar een manier om ruimte te scheppen voor een vruchtbare samenwerking met de natuur. De mens verandert de landkaart zoals het hem past, maar nu in samenhang met de natuur. Al deze onderwerpen komen samen in het Leendert de Boerspolderproject.

Hoofdpersonen

Speciaal voor het onderwijs en op basis van het hoge kwaliteit filmmateriaal gemonteerde clips vormen de spil van het materiaal. In 11 lessen ontdekken de leerlingen van alles over de vijf hoofdpersonages: de zeearend, het pimpernelblauwtje, de haas, de bever en de driedoornige stekelbaarsje. Maar ook over de grote rol van de mens in de delta.

Hansje Brinker Award

Aanvullend op het lesmateriaal geeft TV boswachter en natuurdeskundige Arjan Postma in korte clips in zijn bekende enthousiaste stijl uitleg over allerlei natuur en cultuurverschijnselen. De clipjes zijn gratis toegankelijk via www.deltaindeklas.nl. Om de bijbehorende werkbladen en lesbeschrijvingen te downloaden moeten docenten zich eenmalig gratis registreren. Op de site staat ook meer informatie over een speciale filmpjeswedstrijd voor klassen waarmee de Hansje Brinker Award kan worden gewonnen: De Delta Challenge.