Grote oefening Rijnland

Oefening compartimeringswerken

Oefening compartimeringswerken

Het gebied van Kaag en omstreken was vandaag (17 september) het toneel voor een grote jaarlijkse oefening van het hoogheemraadschap van Rijnland. In geval van een crisis of calamiteit, bijvoorbeeld wanneer een boezemkade het begeeft, is het goed te weten wat de mogelijkheden zijn om de problemen snel en adequaat aan te pakken.

Geoefend is met balg- en klepstuwen, sluisdeuren, schotbalken en bigbags. Tijdens de oefening is geprobeerd eventuele overlast of hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken.

Waarom deze oefening?

Rijnland is in negen deelgebieden onderverdeeld. Deze gebieden zijn met zogenaamde compartimenteringswerken af te sluiten van de rest van het boezemwater. Door het afsluiten kan voorkomen worden dat bij bijvoorbeeld een kadebreuk de gehele boezem leegloopt in de polder. Ook kan op deze manier het boezemwater in geval van een waterkwaliteitsprobleem, worden afgesloten.

Waar vindt deze oefening plaats?

Rijnland heeft op verschillende locaties in en rondom de Kaag geoefend. Het ging hierbij om de volgende plaatsen:

  • Doesbrug, nabij Noordeinde 1 in Hoogmade;
  • Maandagse wetering, Herenweg/Noordwijkerweg in Katwijk/Rijnsburg;
  • Spoorbrug, Oegstgeesterweg in Leiden;
  • Kleptstuw de Zijl, Paramaribohof in Leiden;
  • Doesbrug, Achthovenerweg in Leiderdorp;
  • Halfweg brug, Stationsweg/Delfweg in Lisse;
  • Voorhouterbrug, Noordwijkerweg in Rijnsburg;
  • Rijwetering, Rijpwetering/A4 Zuidweg in Rijpwetering.

Welk materieel is gebruikt?

Jaarlijks worden één of meer compartimenten getest en de sluiting geoefend. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de afdeling Watersystemen van Rijnland.

De afsluiting met compartimenten kan plaatsvinden door middel van:

Balgstuw

Balgstuwen; deze liggen op de bodem van het water gelegd. Daarna wordt de ballon gevuld met water.

Klepstuw

Klepstuwen; deze liggen op de bodem van het water en worden mechanisch omhoog bewogen.

 

Sluisdeuren

Sluisdeuren; deze worden gesloten.

 

Schotbalker

Schotbalken; deze worden in de kade geplaatst.

 

Bigbags

Bigbags; deze worden in het water geplaatst.