Haarlemmermeer blijft water de baas

Ondertekening Strategische Samenwerkingsagenda Haarlemmermeer-Rijnland 2015-2030

Ondertekening Strategische Samenwerkingsagenda Haarlemmermeer-Rijnland 2015-2030

Haarlemmermeer is een diepe polder met een enorm oppervlak. Zo’n 160 jaar geleden was die polder nog een meer. We wonen, werken en leven met z’n allen zo’n vijf meter onder zeeniveau. Daardoor heeft Haarlemmermeer eerder en heftiger te kampen met wateroverlast dan de meeste delen van Nederland en is verzilting van grondwater hier een probleem.

Om het water de baas te blijven, werken het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Haarlemmermeer aan een duurzaam watersysteem. Hiermee willen ze voorkomen dat er een watertekort ontstaat, zorgen voor schoon water en voor droge voeten en afvalwater duurzaam verwerken. In het Waterplan (de Strategische Samenwerkingsagenda Haarlemmermeer-Rijnland 2015-2030) en het Gemeentelijk Rioleringsplan staat wat Rijnland en de gemeente daarvoor de komende jaren gaan doen. 

V.l.n.r.  hoogheemraad Hans Pluckel, wethouder Marjolein Steffens-van de Water ( fysieke leefomgeving, dienstverlening, participatie en doelgroepenbeleid), en wethouder John Nederstigt (duurzame economische ontwikkeling, innovatie, water, onderwijs en jeugdzorg).

V.l.n.r. hoogheemraad Hans Pluckel, wethouder Marjolein Steffens-van de Water ( fysieke leefomgeving, dienstverlening, participatie en doelgroepenbeleid), en wethouder John Nederstigt (duurzame economische ontwikkeling, innovatie, water, onderwijs en jeugdzorg).