IJsseldijk Gouda komende jaren aangepakt

Een veilige dijk voor droge voeten

Een veilige dijk voor droge voeten

Op 25 juni ondertekenden wethouder Hilde Niezen van gemeente Gouda en hoogheemraad Marco Kastelein van hoogheemraadschap van Rijnland, een overeenkomst voor een grootschalige verbetering aan de IJsseldijk in Gouda. Rijnland gaat aan de slag met de dijk om de waterveiligheid op orde te houden. De gemeente draagt bij door op delen van de dijk de weg te vernieuwen.

Veiligheid voorop

De IJsseldijk in Gouda is op drie verschillende strekkingen afgekeurd. Dat wil zeggen dat de dijk bij hoogwater op de Hollandse IJssel onvoldoende bescherming biedt voor het achterland. Veiligheid is belangrijk en daarom wordt de dijk bij Sluiseiland, de Schielandse Hoge Zeedijk en de Goejanverwelledijk (vanaf de Veerstal tot het IJsselhof) de komende jaren aangepakt. Voor iedere strekking is op basis van vooronderzoeken, milieueffectrapportage, kosten en input van de klankbordgroep een voorkeursalternatief bepaald. De uitvoering van de dijkverbetering van de dijkvakken start eind 2016 en loopt door in 2017.

De stem van de omgeving

Voor het zo ver is, worden de ontwerpen voorgelegd aan de omgeving. Hoogheemraad Kastelein zegt hierover: “In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van bedrijven, stichtingen en wijkverenigingen. Zij hebben tot dusver meegedacht met het project. Omdat de dijkverbetering alle omwonenden raakt, vinden wij het belangrijk om de omgeving bij de dijkverbetering te betrekken.” Rijnland heeft de intentie om de belevingswaarde van de huidige dijk te behouden, maar wil deze nog mooier maken. De klankbordgroep is bijvoorbeeld gevraagd om hun wensen voor de dijk aan te geven. Dit levert mooie ideeën op. Zoals een struinpad onder aan de dijk. Rijnland kijkt in hoeverre deze ideeën kunnen worden geïntegreerd in het werk. “Zo creëren we een stabiele dijk en kunnen we iets extra’s doen voor de omgeving.”, aldus Kastelein De omwonenden ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een informatieavond.