Informatiebijeenkomst Starrenburgerpolder

Het op orde brengen en toekomstbestendig maken van het watersysteem in de Starrenburgerpolder

Het op orde brengen en toekomstbestendig maken van het watersysteem in de Starrenburgerpolder

In de Starrenburgerpolder is er regelmatig wateroverlast. De weilanden zijn te nat en het waterpeil in de woonwijken staat soms te hoog. Daarom werkt het hoogheemraadschap van Rijnland de komende jaren aan het op orde brengen en toekomstbestendig maken van het watersysteem. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van het ‘Watergebiedsplan Zuidgeest’.

In het ‘Watergebiedsplan Zuidgeest’ staat ook voor de Starrenburgerpolder de zogenoemde ‘knelpunten’ vermeld en hoe deze op te lossen. De meeste van deze maatregelen vinden plaats in polders in agrarisch gebied, maar soms ook in de bebouwde kom.

Wat staat er te gebeuren?

Na de zomer 2015 gaat Rijnland starten met werkzaamheden nabij woonwijk Starrenburg II. De belangrijkste maatregel die uitgevoerd gaat worden is het verbinden van de watergangen nabij de woonwijk. Daarnaast wordt het waterpeil van de tussenboezem verlaagd naar  polderniveau. Er wordt een nieuwe stuw aangebracht en de inlaatsituatie wordt aangepast. Na uitvoering van de werkzaamheden is de afvoer verbeterd en is de kans op wateroverlast minimaal.

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 25 juni a.s. organiseert Rijnland een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunnen bewoners zich nader laten informeren over de werkzaamheden en de planning. Tussen 17.00 – 20.00 uur staat de koffie/thee klaar. Adres: OBS de Vos, Ter Lips 1B in Voorschoten

Wilt u alvast meer weten?

Meer informatie over Watergebiedsplan Zuidgeest is te vinden via: www.rijnland.net/wgpzuidgeest