Inspecteurs blijven droogtegevoelige kades controleren

Inspectieronden langs de (zeer) droogtegevoelige kades

Inspectieronden langs de (zeer) droogtegevoelige kades

Het hoogheemraadschap van Rijnland blijft voorlopig inspectierondes houden langs alle zeer droogtegevoelige en droogtegevoelige kades in het werkgebied. Het gaat in totaal om 400 km kades. Inspecteurs controleren de kades nog steeds om oneffenheden of plotselinge veranderingen in kaart te brengen.

De weersomstandigheden worden nauwlettend in de gaten gehouden omdat de droogte aanhoudt en het neerslagtekort oploopt. Tot nu toe vertonen enkele kades lichte tekenen van droogte. Rijnland blijft deze kades in de gaten houden en pakt eventueel herstel op, zo gauw de situatie daarom vraagt.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.rijnland.net/droogte.