Kadeverbetering in Boskoop

Rijnland heeft samen met provincie Zuid-Holland een halve kilometer kade van de Gouwe in Boskoop vervangen.

Rijnland heeft samen met provincie Zuid-Holland een halve kilometer kade van de Gouwe in Boskoop vervangen.

De kade is aangepast aan de eisen van nu. Hiermee waarborgenwe dat scheepvaart op een betrouwbare en vlotte manier doorgang kan vinden. De opdracht is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK) waarin ieders verantwoordelijkheden is vastgelegd. De werkzaamheden duurde van november 2014 tot februari van dit jaar.

De werkzaamheden waren complex. Achter de bestaande oeverconstructie stondenmeerdere panden, al dan niet op fundering. Er kon niet geheid worden, waardoor er gekozen is voor een andere uitvoeringsmethode. Op het traject is veel scheepvaartverkeer vanwege de nabij gelegen containerterminal. Dit heeft geleid tot het werken op bepaalde tijden (werkwindows). Daarnaast is de Gouwe op deze locatie smal, waardoor er weinig werkruimte was. De nieuwe constructie is al beproefd met het passeren van het grootste jacht dat ooit in Nederland is gebouwd.

Bekijk het filmpje voor een impressie van de werkzaamheden.