Kandidaat-collegeleden Rijnland bekend

Het formatieproces bij Rijnland verloopt zeer voorspoedig.

Het formatieproces bij Rijnland verloopt zeer voorspoedig.

Nu het algemene bestuur (de Verenigde Vergadering) is geïnstalleerd, wordt onder leiding van formateur Hans Pluckel (VVD) een dagelijks bestuur gevormd: Het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden (D&H).

Naast Hans Pluckel zijn de kandidaat-collegeleden: Marco Kastelein (CDA), Sjaak Langeslag (Geborgd Ongebouwd), Martine Leewis (Water Natuurlijk) en Jeroen Haan (PvdA). De portefeuilleverdeling is nog niet bekend. Op 8 april ’s middags om 13:00 uur wordt het concept coalitieakkoord besproken in de Verenigde Vergadering. Naar verwachting wordt het nieuwe college op 22 april geïnstalleerd.