Kolksluis Spaarndam vertoont gaten en kieren

Herstel in november

Herstel in november

De damwandconstructie van de Kolksluis Spaarndam is in een slechte staat. Daarom voert het hoogheemraadschap van Rijnland begin november een tijdelijke herstelmaatregel uit. Er zitten gaten in de damwand die gedicht moeten worden. Dat gebeurt onder water en daarom voert een duikploeg de werkzaamheden uit.

Gevaarlijke situaties

Afgelopen september is in opdracht van Rijnland een onderwaterinspectie uitgevoerd. De houten damwand naast de Kolksluis, die fungeert als grondkering, vertoont veel kieren en gaten. In combinatie met het gebruik van de sluis, die in verbinding staat met het IJ, ontstaan zo hoge stroomsnelheden. Dat veroorzaakt grondspoeling waardoor er ook gaten ontstonden achter de damwand. Sommige gaten waren zelfs meer dan een meter diep en een meter breed. De bestrating, met daarop een horecaterras, is daardoor gaan verzakken. Omdat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden, voeren we het herstel met enige spoed uit. Als blijkt dat ook achter de Kolksluis holle ruimten zitten, pakken we die tegelijkertijd aan zodat geen nieuwe verzakkingen optreden.

Aanvullend onderzoek

Naast de herstelmaatregel begin november, voert Rijnland ook aanvullend onderzoek uit. Dat zorgt voor een goed beeld van de algehele technische staat van de monumentale Kolksluis. Het gaat om onderdelen die niet zichtbaar zijn omdat die zich onder water en in de grond bevinden, zoals verankeringsconstructies en paal- en funderingsconstructies. De Kolksluis is een rijksmonument uit 1280 en eigendom van Rijnland. De sluis is in opdracht van Graaf Willem II gebouwd en is de oudste voor de scheepvaart gemaakte sluis van Europa. De sluis is nog steeds in gebruik voor pleziervaart.

Meer informatie over deze prachtige Kolksluis vindt u op http://www.stichtingkolksluisspaarndam.nl/ De Kolksluis wordt bediend door een enthousiaste groep vrijwilligers.