Kustwerk Katwijk genomineerd voor de Agemaprijs 2015

Maasvlakte 2 wint de prijs

Maasvlakte 2 wint de prijs

Op 10 november werd de 5 jaarlijkse Agemaprijs uitgereikt. Kustwerk Katwijk was één van de genomineerden voor deze prijs. Een hele eer! De jury heeft de Maasvlakte 2 gekozen als winnaar 2015.

De Agemaprijs is ingesteld om de bijdrage van prof.dr.ir J.F. Agema aan de waterbouwkunde te eren en als waardering en erkenning voor de innovatie in de waterbouw in het algemeen. De prijs is ingesteld door Afdeling Bouw- en Waterbouwkunde van het KIVI. Dit jaar was er een record aantal inzendingen, 18 innovatieve waterbouwprojecten die de afgelopen 5 jaar zijn uitgevoerd. De jury was onder de indruk van het niveau van de inzendingen en koos uiteindelijk 5 genomineerden, waaronder het project Kustwerk Katwijk. 

De jury over Kustwerk Katwijk

‘Met de uitgevoerde zandsuppletie, de bouw van de nieuwe zeewering, gecombineerd met een ondergrondse parkeergarage, de landschappelijke inrichting en het behoud van de oorlogsbouwwerken, is dit een voorbeeldproject voor de realisering van een multifunctionele waterkering. De jury waardeert dat, ondanks de beperkingen, een plan is gerealiseerd dat voldeed aan al de gestelde ambities, waarbij een natuurlijke uitstraling past in de familiebadplaats Katwijk. Volgens de jury onderscheidt het project zich ook door de wijze waarop de hinder tot het minimale is beperkt door de passende waterbouwkundige maatregelen en omgevingsmanagement ondanks de langdurige werkzaamheden.’ 

Op 10 november 2015, tijdens de Waterbouwdag, georganiseerd door SBRCURnet, werd de Agemaprijs uitgereikt aan de winnaar ‘Maasvlakte 2’. Met de aanleg van de tweede Maasvlakte een nieuw stuk Nederland op de kaart gezet. Er is circa 2.000 hectare nieuw land aangelegd, 11 kilometer nieuwe zeewering en 4,5 kilometer kademuren. Het werk is in opdracht van het havenbedrijf Rotterdam ontworpen en uitgevoerd door de combinatie PUMA (Boskalis en Van Oord). 

De uitreiking van de nominatie aan Kustwerk Katwijk

Foto: de uitreiking van de nominatie aan Kustwerk Katwijk, aan de opdrachtgevers, Gemeente Katwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland, de aannemerscombinatie Ballast Nedam/Rohde Nielsen en de adiseurs Arcadis Nederland, RoyalHaskoningDHV, OKRA en WB de Ruimte.

Lees meer op: http://www.waterbouwdag.nl/nominaties-agemaprijs-2015/