Lief en Leed in Rijnlandshuis te Spaarndam

Expositie in Rijnlandshuis Spaarndam

Expositie in Rijnlandshuis Spaarndam

Al sinds de dertiende eeuw heeft Spaarndam een band met het hoogheemraadschap van Rijnland. Vanwege die band heeft Rijnland zijn oude gemeenlandshuis beschikbaar gesteld voor een expositie van de Historische Werkgroep Spaarndam in samenwerking met Erfgoed Rijnland.

Tot en met zondag 25 oktober 2015 is in het Rijnlandshuis aan de Spaarndammerdijk 23 in Spaarndam de tentoonstelling ‘Lief en leed in Spaarndam’ te zien.

Tegelijk met de tentoonstelling is er een boek verschenen. Zowel expositie als boek gaan over menselijk lief en leed, zoals geboorte, huwelijk en overlijden. Verder is er aandacht voor optochten, inhuldigingen, feesten, moord, verdrinkingen, aardstralen, Hans Brinker, het verenigingsleven en nog veel meer. Voor Spaarndammers en Rijnlanders een feest van herkenning, terwijl het voor diegenen die Spaarndam niet (zo goed) kennen een leuke kennismaking met alle denkbare facetten van het leven in een klein dorp aan het Spaarne is.

Openingstijden van de expositie: dagelijks van 10.00 – 17.00 uur en van 19.00 – 22.00 uur. Zaterdag- en zondag is de expositie alleen overdag te bezoeken.

Locatie: Rijnlandshuis, Spaarndammerdijk 23, Spaarndam