Natuurvriendelijke oevers in Katwijk

Samen met het hoogheemraadschap van Rijnland zijn in Katwijk de afgelopen jaren 5 Bord natuurvriendelijke oeverskilometer oevers veranderd in natuurvriendelijke oevers. Dit is vooral gebeurd in de wijk Rijnsoever. Bij natuurvriendelijke oevers is de overgang tussen water en land geleidelijker.

Bord aanlege natuurvriendelijke oeverHierdoor ontstaat een betere leefomgeving voor planten, insecten, vissen, amfibieën, vogels en dieren. En het ziet er ook natuurlijker uit.

Aanleg natuurvriendelijke oevers

In 2014 zijn de laatste natuurlijke oevers aangelegd samen met het hoogheemraadschap van Rijnland. Oevers die net zijn aangelegd zien er zo uit:

 aanleg natuurvriendelijke oever

natuurvriendelijke oever

Maar uiteindelijk......

Gaat het er zo uit zien:

natuurvriendelijke oever

Een mooi stuk groen in de wijk wat met het juiste beheer ook mooi blijft.