Neerslagtekort loopt terug

Neerslagtekort iets teruggelopen

Neerslagtekort iets teruggelopen

Door de hoeveelheid gevallen neerslag van de afgelopen dagen, lokaal variërend tussen 40 en 80 mm, is het neerslagtekort iets teruggelopen.

Inspecties

Dit bleek ook uit de resultaten van de grondboringen die Rijnland deed om de vochthuishouding in de dijken te beoordelen. Omdat de neerslag verspreid in het gebied is gevallen, inspecteert Rijnland nog wel de zeer droogtegevoelige waterkeringen. In ieder geval zo’n 40 kilometer. Door het voorspelde droge en warme weer voor de komende dagen kan het neerslagtekort echter wel weer oplopen. Rijnland houdt deze situatie nauwlettend in de gaten.

Waterkwaliteit

Met de terugkeer van het zomerweer neemt de watervraag weer toe. Hiervoor laat Rijnland water in bij Gouda, uit de Hollandsche IJssel, die indirect gevoed wordt door de Rijn. Bij lage Rijnafvoeren, kan de zee-invloed merkbaar worden op de Hollandsche IJssel. Dit is nu nog niet het geval. Rijnland bemonstert dagelijks de Hollandsche IJssel. De huidige en verwachte situatie levert geen problemen op voor het peilbeheer en de waterkwaliteit.