Neerslagtekort loopt verder terug

Wekelijkse inspecties niet meer nodig

Wekelijkse inspecties niet meer nodig

Door de hoeveelheid gevallen neerslag van de afgelopen dagen is het neerslagtekort verder teruggelopen. Uit de laatste inspectieronden zijn geen nieuwe aandachtspunten naar voren zijn gekomen en daarom heeft Rijnland besloten om de wekelijkse kadeinspecties voorlopig stop te zetten.

Door de hoeveelheid gevallen neerslag van de afgelopen dagen is het neerslagtekort verder teruggelopen. Uit de laatste inspectieronden zijn geen nieuwe aandachtspunten naar voren zijn gekomen en daarom heeft Rijnland besloten om de wekelijkse kadeinspecties voorlopig stop te zetten. Vanuit de reguliere bedrijfsvoering worden de keringen op regelmatige basis gecontroleerd door medewerkers van Watersysteembeheer.

Waterkwaliteit

De bemonstering op verzilting van de Hollandsche IJssel vindt nog dagelijks plaats. Maar met het huidige en verwachte weerbeeld, levert dit geen problemen op voor de waterkwaliteit.