Nieuwbouw poldergemaal te Zwammerdam op zonnepanelen

Duurzame energie op het poldergemaal

Duurzame energie op het poldergemaal

Het nieuwe gemaal voor “Polder Nieuwkoop en Noorden” in Zwammerdam is 29 juni 2015 in gebruik genomen. Met dit nieuwe vijzelgemaal zijn er minder uren benodigd om één centimeter van het polderpeil af te malen, waardoor een behoorlijke besparing op elektriciteit is gekomen, maar waardoor vooral de duur van peilstijgingen op de plassen en dus eventuele overlast wordt beperkt.

Rijnland is hiermee nog beter in staat het peilbesluit dat in 2013 is vastgesteld uit te voeren. Met dit peilbesluit is gekozen voor peilbeheer binnen een kleine bandbreedte ipv een vast peil waardoor alle functies in het gebied zo goed mogelijk worden bediend.

Duurzame energie

Het poldergemaal is tevens het eerste gemaal in het Rijnlandse gebied dat een bescheiden deel van ongeveer 5% van zijn eigen duurzame energie opwekt met behulp van zonnepanelen.

Het oude geamoveerde gemaal werd in 1917 gebouwd en was qua techniek verouderd. Daarnaast voldeed het gemaal niet meer aan de arbotechnische eisen en was de capaciteit te klein. De waterafvoercapaciteit van het gemaal is vergroot van 120m3/minuut naar 160 m3/minuut.

Poldergemaal Zwammerdam

Zonnepanelen op poldergemaal Zwammerdam