Ondanks gevallen neerslag blijft Rijnland droogtegevoelige kades inspecteren

Controle van kades blijft nodig

Controle van kades blijft nodig

Ondanks de regenval van de afgelopen dagen blijft het hoogheemraadschap van Rijnland inspectierondes houden langs alle droogte-en zeer droogtegevoelige kades in het werkgebied. Op deze manier kunnen eventuele veranderingen in kaart worden gebracht en waar nodig verholpen worden.

Inspecties van kades

Inspecteurs controleren de kades sinds 15 juni op oneffenheden of plotselinge veranderingen. In totaal wordt er 400 kilometer aan kades geïnspecteerd. Tot nu toe vertonen enkele kades, waaronder de Enkele Wiericke, ter hoogte van gemaal Oukoop, in gemeente Bodegraven-Reeuwijk lichte tekenen van droogte. Herstelwerkzaamheden aan deze kade zijn gestart en duren naar verwachting tot 4 augustus. Gevaar voor doorbraak is er niet, daarmee is de veiligheid voor het achterland gegarandeerd. Rijnland houdt de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten omdat de droogte aanhoudt en het neerslagtekort dan verder oploopt.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.rijnland.net/droogte.