Opening Schoolbrug Stompwijk eerste stap naar realisatie Nieuwe Driemanspolder

Opening van de Schoolbrug in Stompwijk

Opening van de Schoolbrug in Stompwijk

Hoogheemraad Sjaak Langeslag: ”Voor een goede doorvoer van water is de brug nu verlengd en wordt vanaf eind 2016 de vaart verbreed. Hiermee is de eerste stap gezet naar realisatie van de Nieuwe Driemanspolder.”

Met de opening van de Schoolbrug in Stompwijk zijn op donderdagochtend 27 augustus de onderhoudswerkzaamheden aan de N206 tussen Leiden en Zoetermeer officieel afgesloten. Sjaak Langeslag verrichtte de openingshandeling samen met gedeputeerde van Zuid-Holland, Floor Vermeulen. De Schoolbrug loopt over de Ommedijksewatering, het toekomstige aanvoertracé van het nieuwe natuurgebied, de Nieuwe Driemanspolder. Om tijdens piekberging grote hoeveelheden water aan te kunnen voeren, wordt de watergang verbreed én moeten de bruggen over het water aangepast worden. Door onderhoud te combineren met aanpassing van de brug is ‘werk met werk’ gemaakt.

Bereikbaar en verbonden Zuid-Holland

Vermeulen en Langeslag bedankten tijdens de opening de inwoners van Stompwijk en de aanwezige belangenverenigingen voor hun betrokkenheid en geduld tijdens de onderhoudswerkzaamheden. De bestuurders van de gemeenten Zoeterwoude, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Den Haag en Leiden werden bedankt voor hun inzet voor en medewerking aan een bereikbaar en verbonden Zuid-Holland.

Startpunt

De N206 was eind vorig jaar het startpunt van de eerste lijn van R-net in de provincie. Zo kregen de haltes langs de route van buslijn 400 tussen Leiden en Zoetermeer nieuw meubilair, digitale reizigersinformatie en parkeervoorzieningen voor fietsers. De snelle buslijn passeert op de route de nieuwe rotonde op de kruising Meerlaan/Jan Koenenweg bij Stompwijk die tevens onderdeel uitmaakte van de onderhoudswerkzaamheden.

Nieuwe Driemanspolder

Het Hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Den Haag werken samen aan de herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder.  Een natuur- en recreatiegebied met wandel-, fiets- en ruiterpaden, plassen, moeras, planten en dieren, gecombineerd met waterberging. Eind 2016 gaat de eerste schop de grond in. Meer informatie over het nieuwe natuur- en recreatiegebied : www.n3mp.nl.